Opetusministeriön tilastoista voi tarkoin vertailla, miten paljon yleiset kirjastot käyttävät rahaa toimintaansa. Vaikka tilastojen keräämistä varten on ohjeensa, onko kukaan systeemaattisemmin pohtinut sitä, että kuntien budjetit eivät ole - eivät myöskään kirjastojen menojen suhteen - vertailukelpoisia. Joissakin kunnissa hallinnon yhteisiä menoja kohdennetaan hallintokunnille viimeistä euroa myöten.Toisissa kunnissa esimerkiksi kirjaston atk-menot otetaan kunnan yhteisestä potista. Tai kirjasto saattaa maksaa kunnalle tiloistaan kallista vuokraa samaan aikaan kun jossain muualla kirjasto majailee kunnan laskuun "ilmaiseksi". Mittaustapaa pitäisi yhtenäistää, jotta tulosten perusteella voisi luotettavasti jotain päätellä.
                                                                              Kongo Müller