Useilla seuduilla ollaan yhdistämässä kuntien kirjastolaitoksia seutukirjastoiksi. Lähes jokainen seutukirjastoa suunnitteleva tekee tätä työtä ensimmäistä kertaa. Hän siis joutuu lähtemään suunnitteluprosessiin melko puhtaalta pöydältä, vaikka joitakin seutukirjastojen tilannekartoituksia ja prosessikuvauksiakin on saatavissa. Kuitenkaan mitään systemaattista ohjeistoa uuden kirjastolaitoksen muodostamistapahtumasta ei kaiketi ole olemassa. Eikö joku asiaan perehtynyt voisi sellaisen laatia?

                                                                                                                Kongo Müller