Olen  vankkumaton julkisten palvelujen kannattaja. Sen vuoksi pelkään, että yleisten kirjastojen kirjastotyökin siirretään tulevaisuudessa yksityisten keinottelijoiden vastuulle. Ikävää kyllä tämänkaltaiselle kehitykselle olisi ehkä löydettävissä perusteitakin

Kirjastoja hoidetaan varsin tehottomasti. Työntekijöiden työaikaa ei hyödynnetä optimaalisella tavalla. Syinä tähän ovat esimerkiksi kirjastojen kehno muutosjohtaminen, henkilökunnan takertuminen vanhoiden toimenkuviin ja henkilöstörakenteen vääristyminen. Kirjastoissa on liian paljon kirjastovirkailijoita, jotka ovat tottuneet ensisijaisesti lainaamaan ja palauttamaan aineistoa. Tällainen työ kuitenkin automatisoimisen vuoksi häviää lähes kokonaan. Joskin poikkeuksia tietysti löytyy, virkailijoiden valmiudet aktiiviseen, esittelevään, ulospäinsuuntautuneeseen kirjastotyöhön ovat usein vähäiset. Vaikka Siwan kassa tai R-kioskin myyjä työskentelee yksin, monissa kirjastoissa edellytetään, että hiljaisessakin työvuorossa työskentelee kaksi.

Eikö kirjastotoimenjohtajien tehtävä olisi siirtää työskentelytavat 2000-luvulle ja ottaa ohjeensa työjärjestelyihin työnantajalta eikä henkilökunnalta?

                                                                                                          Kongo Müller