Uusi KVTES ei sinänsä ollut huono naisvaltaiselle kirjastoalalle. MIten niukkoina aikoina yleisissä kirjastoissa työskentelevien asemaa ylipäänsä voisi parantaa? Yksi ongelma on siinä, että työn vaativuus ei tule ilmi ammattinimikkeiden kautta eikä toisaalta työn vaativuuden arvioinnissa olevat mittarit suosi laaja-alaista kulttuurityötä. Tärkeää olisi eriyttää kirjastotyöntekijöitä eri ammattinimikkeille ja eri palkkahninnoitteluun. Hierarkian yläpäässä tähän suuntaan on edetty, mutta kaiketi esim. informaatikko, erikoiskirjastonhoitaja ja erikoiskirjastovirkailija vaatisivat kirjastoautonkuljettaja-virkailijan ohella oman hinnoittelun. Siten työntekijän palkkaus saisi korkeamman lähtötason kuin pelkillä kirjastonhoitaja/kirjastovirkailija ammateilla, eikä olisi niin kunnan henkilöstöhallinnon armoilla. Mikä järjestö tai ketkä henkilöt tällaisia tavoitteita voisivat edistää?                   

                                                                                    Kongo Müller